ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ

1. Скласти алгоритм і програму для знаходження найменшого з додатних чисел заданого масиву А(12). Результат вивести до друку.

А=(1,-3,8,0,-4,-7,9,15,0,10,-27,16).

2. Скласти алгоритм і програму для обчислення середнього геометричного значення елементів заданого масиву В(15), що задовольняють умову В(і)<А, де А - задане. Дані задати довільно, результати вивести до друку. Середнє геометричне чисел – це:

3. Скласти алгоритм і програму для розв’язання наступної задачі. Дано два масиви X(5),Y(7). Скласти з них один масив, розмістивши елементи довільним чином. Результат вивести до друку.

X=(4, -3, 8, 2, 7); Y=(-5, 12, 9, 0, -1, 6, 6).

4. В заданому масиві В(15) обчислити різницю кожних двох сусідніх елементів і сформувати з них в масив С. Знайти найбільший ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ і найменший по модулю елементи масиву С. Результати вивести до друку.

В=(2.5; 3.4; 4.1; 5.9; 6; 7; 0; -4; -3.5; 2; -9; 6; -14; -5; 3.7).

5. Скласти алгоритм і програму перетворення масиву Т(15) так, щоб спочатку записати підряд п¢ять перших додатних елементів масиву. Перетворений масив вивести до друку.

Т = (-4, 1, 2, 3, -3, -2, 7, 8, 6, -4, 8, 9, -3, 0, 5).

6. Скласти алгоритм і програму для заміни в заданому масиві Е(18) усіх нульових елементів середнім геометричним значенням усіх додатних елементів масиву. Перетворений масив вивести до друку.

Е =(6, 0, 7, 8, 9, 0, 1, 3, 5, 0, -1, -3, -5, 0, -4, -5, 0, 3).

7. Скласти алгоритм і програму для заміни в заданому масиві А всіх нульових елементів середнім квадратичним значенням всіх від’ємних елементів масиву. Результат вивести до друку. Середнє квадратичне n чисел — це

Масив А задати самостійно, прийнявши n=20.

8. Скласти алгоритм і ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ програму для перестановки елементів в заданому масиві Р(10) так, щоб на початку стояли елементи заданого масиву із парними індексами. Результати вивести до друку.

Р = (2.12; 2.14; 3.07; 4.64; 9.11; 2.01; 1.20; 1.25; 1.11; 1.17).

9. Скласти алгоритм і програму розв`язання наступної задачі. В кожному із заданих масивів В(8) і С(8) знайти найбільше і найменше значення. Вивести до друку отриманні значення і їх номери в масивах.

В=(1, 3, 5, 8, 6, 7, 2, 9); С=(-2.1; 1.7; 3.8; -4.0; 7.6; 5.2; 9.0; 0.6)

10. Скласти алгоритм і програму розв`язання задачі. На площині розміщені точки на відстані С1, С2,…,С15 від центра кругового кільця з внутрішнім радіусом R1=0.5 і зовнішнім R2=2.75. Визначити кількість точок, що розміщенні всередині кільця, і середнє арифметичне їх відстані від центра. Результати ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ вивести до друку. Елементи масиву С(15) задати самостійно.

11. Скласти алгоритм і програму для утворення масиву з двох заданих масивів А(10) і В(10) так, щоб елементи масиву А стояли на парних місцях, а елементи масиву В — на непарних місцях нового масиву. До друку вивести всі три масиви.

А =(3, 7, 8, 9, 0, -1, -2, 4, 5, 6);

В = (0, 8, -3, 7, 0, 4, 2, 9, -4, -6).

12. Скласти алгоритм і програму розв`язання наступної задачі. В заданому масиві А(17) замінити всі нульові елементи числами, які розраховуються по формулі:

,

де К - порядковий номер чергового нульового елемента масиву. Результат вивести до друку.

А=(6, 8, 0, 4, 1, -3, 0, 2, -7, -1, 0, 5, 4, 8, 0, -8, 3).

13. В заданому масиві М(14) замінити всі від’ємні елементи, що стоять на парних місцях, його максимальним елементом ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ, а на непарних – його мінімальним елементом. Початковий і перетворений масиви вивести до друку.М(1.2; 1.3; -0.2; 2.0; 4.8; -0.6; -1.1; 7.2; 3.5; -0.4; -1.7; 3.1; 2.8).

14. Непарні елементи заданого масиву В(N) розділити на середнє квадратичне елементів цього масиву, а парні елементи розділити на середнє геометричне значення. Отриманий таким чином масив вивести до друку разом з середніми значеннями (геометричним и квадратичним). Елементи масиву В задати самостійно, прийнявши n=12.

Середнє квадратичне:

Середнє геометричне:

15. В заданому масиві С(N) замінити всі від’ємні елементи, що стоять на парних місцях, середнім квадратичним значенням, всіх від’ємних елементів; а ті, що стоять на непарних місцях - середнім геометричним значенням, усіх додатних елементів масиву. Перетворений ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ масив вивести до друку.

C= (0.1; -0.2; 0.3; 0.4; -0.5; 0.6; -0.7; -0.8; 0.9; 1.0; 1.1).

16. Скласти алгоритм і програму для заміни в заданому масиві Р(N) всіх нульових елементів, що стоять на непарних місцях, середнім квадратичним значенням, яке знаходять з усіх від’ємних елементів масиву, а ті, що стоять на парних місцях - середнім геометричним значенням, яке знаходять з усіх додатних елементів масиву. Перетворений масив вивести до друку.

P = (9, 8, 0, 7, 6, 0, 5, 4, 0, 3, 2, 0, 2, 3, 0).

17. Дано масив Z(15). Сформувати масив Y наступним чином. Якщо додатних елементів в масиві Z більше, ніж від’ємних, то замінити в ньому від’ємні елементи нулями. Інакше замінити додатні елементи максимальним елементом масиву Z(15). Елементи масиву Z задати самостійно. Початковий і сформований масив видати ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ до друку.

18. Дано масив V(12). Якщо додатних елементів в ньому менше ніж від’ємних, то замінити в ньому від’ємні елементи нулями. В протилежному випадку кожен від’ємний елемент замінити добутком тих елементів масиву V, які більше половини максимального елемента. Початковий і сформований масиви видати до друку. Масив V задати самостійно.

19. Дано масив V(14), елементи якого відмінні від нуля і в якому кількість додатних елементів дорівнює кількості від’ємних. Сформувати масив В з додатних елементів і масив С з від¢ємних елементів масиву А, зберігаючи їх послідовність. Сформувати масив D, елементи якого представляють собою добуток елементів масиву ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ В на максимальний елемент масиву В, і масив Р, елементи якого представляють собою добуток елементів масиву С на мінімальний елемент масиву С. Масив А задати довільно. Початкові і сформовані масиви видати до друку.

20. Скласти алгоритм і програму для заміни в заданому масиві Р(18) усіх нульових елементів середнім геометричним, яке знаходять з усіх додатних елементів масиву. Початковий і перетворений масив вивести до друку. Середнє геометричне n чисел - це

.

P = (5, 8, 9, 11, 0, -3, -4, -2, 0, 6, 21, 13, -8, 5, -19, 0, -3, 7)

21. Скласти алгоритм і програму для знаходження найбільшого з від’ємних чисел заданого масиву А(15). До друку вивести початковий масив, знайдене число і його номер.

А=(2, 3, -8, 4, 0,- 3, 1, 6, 7, -6, -2, 0, 5, 4, 3 ).

22. Скласти алгоритм і програму для обчислення середнього арифметичного ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ значення елементів заданого масиву А(15), що задовольняють умові А(I)>=B. Дані задати довільно, результати вивести до друку.

23. В заданому масиві Н(10) обчислити:

· різницю двох сусідніх елементів (і закласти їх в масив Е);

· суми двох сусідніх елементів (і закласти їх в масив D).

Знайти найбільший елемент масиву D і найменший елемент масиву Е. Результати вивести до друку.

24. Дано масив С(12). Скласти алгоритм і програму перестановки елементів в заданому масиві таким чином, щоб на початку стояли від¢ємні елементи, потім нульові, а потім додатні. Початковий і сформований масиви вивести до друку.

С = (1,5,0,-4,-2,0,6,8,0,-3,-9 ).

25. Скласти алгоритм і програму перестановки ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ елементів в заданому масиві А(14) так, щоб на початку стояли елементи з парними індексами, а потім з непарними. Знайти суму елементів з парними індексами, і добуток елементів з непарними індексами. Результати вивести до друку.

А = ( 0.2; 0.3; 0.4; -0.2; -0.3; -0.4; 0; -3.1; 3.5; -4.9; 0; 2.8; 3.1; 1.1).


documentavzmlnt.html
documentavzmsyb.html
documentavznaij.html
documentavznhsr.html
documentavznpcz.html
Документ ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ РОБОТИ